Aviso de cookies

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ της «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ PARK Α.Ε.»

Η εταιρία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ PARK Α.Ε.»., αναγνωρίζει και σέβεται τους κανόνες περί προστασίας των προσωπικών  δεδομένων των φυσικών προσώπων και για το λόγο αυτό προέβη στη σύνταξη και ανακοίνωση της παρούσας πολιτικής απορρήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του εθνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου, σχετικά με την προστασία του φυσικού προσώπου, από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Με την παρούσα πολιτική της, ηεταιρία με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ PARK Α.Ε.», που εδρεύει στη Λάρισα καθορίζει και γνωστοποιεί τους όρους με τους οποίους, λειτουργώντας όπως ο νόμος ορίζει ως «Υπεύθυνος Επεξεργασίας», επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία συλλέγει όταν συναλλάσσεστε με το φυσικό της κατάστημα, καθώς και όταν επισκέπτεστε τον δικτυακό της τόπο ή τις κινητές εφαρμογές της.

Πεδίο εφαρμογής
Η παρούσα Πολιτική απορρήτου, είναι σύμφωνη με τους όρους που απορρέουν από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 679/2016 και κάθε άλλη σχετική εφαρμοστέα νομοθεσία.
Η παρούσα πολιτική  απορρήτου, ισχύει για τις συναλλαγές των φυσικών προσώπων με την εταιρίακαθώς και για τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της εταιρίας και του ιστοτόπου  της.

Το site www.parkhotellarisa,gr,αποτελεί τον δικτυακό τόπο της εταιρίας, μέσω του οποίου η εταιρία ενημερώνει τους πελάτες της για τις υπηρεσίες που παρέχει. Μέσω του site, ο πελάτης μπορεί να προβεί σε κρατήσεις διαμονής στο ξενοδοχείο, αποκλειστικά και μόνο μεταβαίνοντας στον ιστότοπο της εταιρίας Booking. Συνεπώς κατά την διαδικασία της κράτησης και την περιήγησή σας, ισχύει η πολιτική απορρήτου της Booking. Η παρούσα πολιτική απορρήτου της Park AE., δεν ισχύει για πληροφορίες οι οποίες συλλέγονται μέσω οποιουδήποτε άλλου δικτυακού τόπου.  Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πρακτικές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα άλλων δικτυακών τόπων και σας συνιστούμε να διαβάσετε την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κάθε ιστοτόπου που επισκέπτεστε.

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα
Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότηταςτου φυσικού προσώπου (π.χ. το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο, το ΑΦΜ κ.α).

Τι σημαίνει επεξεργασία προσωπικών δεδομένων;
Επεξεργασία συνιστά κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή,  καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, κοινολόγηση με διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, συσχέτιση ή συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή ή καταστροφή.

Είναι υποχρεωτική η παραχώρηση των προσωπικών δεδομένων σας;
Η παραχώρηση των προσωπικών σας δεδομένων στην εταιρία μπορεί να είναι απαραίτητη για να επιτευχθούν οι σκοποί που επιδιώκονται ή να είναι προαιρετική.
Εάν αρνηθείτε να παραχωρήσετε στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της σύμβασης, θα είναι αδύνατο να επιτευχθεί ο βασικός σκοπός για τον οποίο συλλέγονται τα συγκεκριμένα δεδομένα.  Η παραχώρηση επιπρόσθετων, πέραν των υποχρεωτικών δεδομένων, είναι προαιρετική και δεν επιφέρει συνέπειες σχετικά με τους κύριους σκοπούς της συλλογής δεδομένων, αφού η παραχώρησή τους χρησιμεύει αποκλειστικά για την επικοινωνία, την ενημέρωση και την βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ποια προσωπικά δεδομένα σας συλλέγουμε και για πιο λόγο τα επεξεργαζόμαστε;
Φροντίζουμε να συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία είναι κατάλληλα και σαφή για τον σκοπό που προορίζονται και συγκεκριμένα συλλέγουμε:
•    Ονοματεπώνυμο, όνομα πατέρα, ημερομηνία και τόπος γέννησης, υπηκοότητα, διεύθυνση, ΑΦΜ, ημερομηνία άφιξης και αναχώρησης. Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται για τη συμμόρφωση της επιχείρησης με τις νόμιμες υποχρεώσεις της και για την εκτέλεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών.
•    Το τηλέφωνο ή ενδεχομένως και το mail και ο αριθμός αυτοκινήτου, συλλέγονται και εξυπηρετούν την εκτέλεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών. Τα στοιχεία επικοινωνίας, μόνο με τη συγκατάθεσή σας, ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για τη αποστολή προσφορών ή ενημερώσεων. 
•    Τα στοιχεία πιστωτικών καρτών υπόκεινται σε επεξεργασία για την εκτέλεση της σύμβασης, ήτοι την εξασφάλιση της κράτησης του δωματίου και την πλήρωση της υποχρέωσης του πελάτη, για καταβολή του αντιτίμου των υπηρεσιών που εισέπραξε. 
•    Οι ιδιαίτερες προτιμήσεις συλλέγονται, με την συγκατάθεσή σας, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση και την  ευχάριστη διαμονή του πελάτη, κατά την εκτέλεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών.     
•    Στοιχεία επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας μας.
•    Το όνομα χρήστη του κοινωνικού μέσου δικτύωσής σας, εάν αλληλεπιδράτε μαζί μας μέσω αυτών των καναλιών, για να μας βοηθήσετε να απαντήσουμε στα σχόλια, τις ερωτήσεις ή τα σχόλιά σας.

Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας;
Η εταιρία επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα
•    Για την εκπλήρωση της συμβατικής σχέσης, προκειμένου να διεκπεραιώσει την πώληση υπηρεσιών, για την εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων της και την ομαλή λειτουργία της, για να συμμορφωθεί με τις νόμιμες υποχρεώσεις της και ενδεχομένως να ασκήσει ή να αντικρούσει νομικές απαιτήσεις.
•    Για τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη στον δικτυακό της τόπο.
•    Για σκοπούς επικοινωνίας.
•    Για την αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter). Με τη συγκατάθεσή σας, θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, για να σας ενημερώνουμε μέσω e-mail, για τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις δράσεις μας.Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των δεδομένων σας από την εταιρία;
Ο κανονισμός για την προστασία των δεδομένων, καθορίζει τους λόγους για τους οποίους η εταιρία μπορεί να συλλέξει και να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα. Οι λόγοι αυτοί είναι:
    Η εκτέλεση της σύμβασης της οποίας είστε συμβαλλόμενο μέρος
    Η εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων της εταιρίας 
    Η συμμόρφωση με τις νόμιμες υποχρεώσεις της εταιρίας
    Η συναίνεσή σας, για τους λόγους για τους οποίους παρέχεται.

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας ;

Πρόσβαση στα δεδομένα σας έχουν οι αρμόδιες Αρχές ελέγχου, το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της εταιρίας, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας και οι συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις ή τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών, οι οποίοι επεξεργάζονται τα δεδομένα σας ως εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας και υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου και συγκεκριμένα:
Πάροχοι υπηρεσιών συντήρησης εφαρμογών πληροφορικής και υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης 
Πιστωτικά και Χρηματοδοτικά ιδρύματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχουν αδειοδοτηθεί και λειτουργούν νόμιμα
Οι ως άνω,  λαμβάνουν και οι ίδιοι, μέτρα προστασίας των προσωπικών δεδομένων, και επεξεργάζονται τα δεδομένα σας μόνο στο πλαίσιο ρητής και έγγραφης εντολής μας

Πώς εξασφαλίζουμε ότι οι Εκτελούντες την Επεξεργασία σέβονται τα δεδομένα σας;
Οι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας έχουνδεσμευτεί συμβατικά με την εταιρία:
    να τηρούν εχεμύθεια,
    να μη στέλνουν σε τρίτους δεδομένα σας χωρίς την άδεια της εταιρίας,
    να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφάλειας,
    να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό 979/2016/ΕΕ.

Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα Δεδομένα σας;
Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα απαιτεί η Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και έως την ολοκλήρωση της σύμβασης αγοραπωλησίας, ή παροχής υπηρεσιών, σε ένχαρτη ή/και ηλεκτρονική μορφή και επιπλέον για  όσα χρόνια απαιτηθεί μετά  τη λήξη αυτής,  μέχρι τη συμπλήρωση του χρόνου παραγραφής του δικαιώματος του Ελληνικού Δημοσίου να διενεργεί τακτικό έλεγχο και να επιβάλλει πρόστιμα επί σχετικών παραβάσεων.
Σε περίπτωση τυχόν έναρξης δικαστικών ενεργειών οποιασδήποτε μορφής που αφορούν άμεσα ή έμμεσα στον υπογράφοντα την παρούσα, ο κατά τα ανωτέρω χρόνος τήρησης των δεδομένων αναστέλλεται καθ’ όλη τη διάρκεια αυτών και μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

Είναι ασφαλή τα Δεδομένα σας;
Για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων, η εταιρία λαμβάνει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα προστασίας τόσο του φυσικού όσο και του ηλεκτρονικού της αρχείου, από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία.
Η εταιρεία χρησιμοποιεί υψηλής πιστότητας πρόγραμμα. Υπάρχει διαβάθμιση χρηστώνμε πρόσβαση σύμφωνα με τις αρμοδιότητές τους και με ατομικό password πρόσβασης. Η βάση δεδομένων είναι κρυπτογραφημένη. Τobackup της βάσης δεδομένων γίνεται σε cloud και είναι κρυπτογραφημένο.
Τα πιο πάνω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.
Σε κάθε περίπτωση έχετε τον απόλυτο έλεγχο των προσωπικών σας πληροφοριών, τις οποίες μας παρέχετε και παραλαμβάνονται, για τους πιο πάνω σκοπούς. 
Η εταιρία σε καμία περίπτωση δε θα διαθέσει προς πώληση, δεν θα μεταβιβάσει με οποιοδήποτε τρόπο, και δεν θα  δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των πελατών της, χωρίς συγκατάθεσή, παρά μόνο προς τις αρμόδιες αρχές, όταν αυτό απαιτείται από το νόμο.
Η εταιρία δεσμεύεται ότι δεν θα επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα  για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς για τους οποίους έχουν συλλεγεί, και σας έχουν γνωστοποιηθεί.

Ποια είναι τα δικαιώματα σας στην πρόσβαση και διαχείριση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρασας  και οι επιλογές σας;

Σύμφωνα  και με την επιφύλαξη των διατάξεων του εθνικού, ενωσιακού και διεθνούς δικαίου,  έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε :
αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, πoυ αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας (δικαίωμα πρόσβασης),
να προβάλλετε οποτεδήποτε αντιρρήσεις  και να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν, (δικαίωμα εναντίωσης),
να αιτηθείτε τη διόρθωση (δικαίωμα διόρθωσης),  ή διαγραφή των δεδομένων σας  (δικαίωμα διαγραφής), υπό τον όρο ότι αυτό δεν αντίκειται σε νομοθετικές διατάξεις
να ζητήσετε από την εταιρία την απευθείας διαβίβασή των δεδομένων σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα φορητότητας) .
Οι παραπάνω ενέργειες εκτελούνται από εμάς, εφόσον ταυτοποιηθεί το αίτημα και η ταυτότητά σας, και εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, το οποίο δεν θα ξεπερνά τις 30 ημέρες.
 
Αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και newsletter
Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να μας  επιτρέψετε ή όχι να σας αποστέλλουμε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και newsletter, για διαφημιστικούς λόγους.
Μπορείτε να αποσύρετε οποιαδήποτε συγκατάθεση μας έχετε παράσχει και αφορά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, με την προϋπόθεση ότι δεν έρχεται σε αντίθεση με το νόμο ή τα έννομα συμφέροντα μας. Θα συμμορφωθούμε με την επιθυμίας σας, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας;
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με την παρούσα πολιτική απορρήτου ή αν θα επιθυμούσατε να επικαιροποιήσετε τις πληροφορίες που έχουμε για εσάς ή τις προτιμήσεις σας, παρακαλούμε επικοινωνήσετε μαζί μας, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο email: gdpr@parkhotellarisa.gr.

Εάν επιθυμείτε  να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα,  παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας στο mailgdpr@parkhotellarisa.gr
Εάν δεν ικανοποιηθείτε από την απάντησή μας ή πιστεύετε ότι δεν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με το νόμο, μπορείτε να υποβάλλετε καταγγελία στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr, Κηφησίας1-3 Αθήνα, 2106475600 )
Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Αρμόδια για κάθε διαφορά καθίστανται τα δικαστήρια της Λάρισας.
Η παρούσα πολιτική μπορεί να ανανεώνεται από καιρό σε καιρό, λόγω των τροποποιήσεων της σχετικής νομοθεσίας ή αλλαγών στην δομή της εταιρίας. Συνεπώς, προτρέπουμε τους πελάτες/χρήστες μας να ελέγχουν περιοδικά αυτή τη σελίδα προκειμένου να ενημερώνονται για τις πρόσφατες πληροφορίες πάνω στις πρακτικές απορρήτου.


WebDirect Cookie Notice

Effective Date: April 2018

This Cookie Notice applies to www.parkhotellarisa.gr owned and operated by Hotel Park and describes how we use personal data collected through Cookies and other techniques including pixels ('Cookies') on our website www.parkhotellarisa.gr ('Site').
Data Collection
When entering the Site or viewing our targeted advertisements, we automatically collect data using Cookies.

The types of information that we collect through Cookies include IP address; device ID; viewed pages; browsing information; browser type; operating system; internet service provider; timestamp; the referring URL; and location data depending on the device you use.

More information on Cookies: Cookies are small bits of electronic information that a website sends to a visitor’s browser and are stored on the visitor’s hard drive. We place Cookies on your computer if you visit our website. If you are concerned about having Cookies on your device, you can set your browser to refuse all Cookies or to indicate when a cookie is being set, allowing you to decide whether to accept it. You can also delete Cookies from your device. However, if you choose to block or delete Cookies, certain features of the websites you visit may not operate correctly.

More information on pixel tags: Pixels (also known as 'web beacons' or 'clear gifs') are electronic files that usually consist of a single-pixel image and can be embedded in a web page or in an email to send information, such as a newsletter. We may use pixels to place or recognize a Cookie on your device if you use our services.

Third-party Cookies: We allow certain third parties to place Cookies. If you have questions about which Cookies are used and which parties place such Cookies, please contact us using the contact details set out below.
Processing Purposes

We use your information, including personal data, collected through Cookies for the following purposes:

    A. Provide usage of our Site
    B. Perform analytics as to the use of our services
    C. Providing targeted advertisements
    D. Market research

Data Sharing
    • BookingSuite: Your personal data may be shared with BookingSuite B.V. located at Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, the Netherlands, the company which operates the website suite.booking.com.
    • Sharing with third-parties: We share your personal data with third parties as permitted by law and as described below, such as service providers acting on our behalf. We do not sell or rent your personal data.
    • Competent authorities: We disclose personal data to law enforcement and other governmental authorities insofar as it is required by law or is strictly necessary for the prevention, detection or prosecution of criminal acts and fraud.