Οικονομικά στοιχεία

Balance sheet 2012 - Ισολογισμός 2012

Οικονομικά στοιχεία

 

Balance sheet 2013 - Ισολογισμός 2013

Οικονομικά στοιχεία

Balance sheet 2014 - Ισολογισμός 2014

Οικονομικά στοιχεία

Balance sheet 2015 - Ισολογισμός 2015

Οικονομικά στοιχεία

Balance sheet 2016 - Ισολογισμός 2016 (1)

Οικονομικά στοιχεία

Balance sheet 2016 - Ισολογισμός 2016 (2)

Οικονομικά στοιχεία